Tiềm năng và những lưu ý khi startup muốn mở rộng thị trường tại Đông Nam Á (phần 2)

ITI Fund - Tiềm năng và những lưu ý khi startup muốn mở rộng thị trường tại Đông Nam Á (phần 2)

Tận dụng nguồn nhân lực địa phương  Chất lượng nhân lực của Đông Nam Á đang ngày càng được nâng cao, với một số ví dụ như:  Việt Nam: năm 2020, chỉ số phát triển con người (HDI) của Việt Nam được đánh giá cao khi đứng thứ 110/189 quốc gia và chỉ sau Singapore … Read more

Tiềm năng và những lưu ý khi startup muốn mở rộng thị trường tại Đông Nam Á (phần 1)

ITI Fund - Tiềm năng và những lưu ý khi startup muốn mở rộng thị trường tại Đông Nam Á (phần 1)

Tiềm năng của thị trường Đông Nam Á  Dù phải đối mặt với suy thoái kinh tế chung của thế giới vào năm 2023, Đông Nam Á vẫn được đánh giá là khu vực tiềm năng cho các startup có mong muốn mở rộng thị trường tại đây, vì một số lý do như:  Quy … Read more