Một số chính sách hỗ trợ startup tại Việt Nam và thế giới

ITI Fund_Trợ cấp tiền mặt và các chi phí liên quan

Khởi nghiệp là xu thế tất yếu của thế giới, đặt biệt trong bối cảnh đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững đang ngày càng được đề cao. Chính vì thế, tại Việt Nam và nhiều quốc gia trên thế giới, chính phủ các nước đã ban hành nhiều chương trình hỗ trợ … Read more