Thông báo về việc tăng vốn góp lần 2 của Quỹ đầu tư Khởi nghiệp Sáng tạo ITI

ITI Fund

Tên quỹ: QUỸ ĐẦU TƯ KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO ITI Công ty quản lý: CÔNG TY CỔ PHẦN 4M Địa chỉ: Tòa nhà M-Building, Số 09 Đường số 8, Khu A, ĐTM Nam Thành Phố, P. Tân Phú, Q.7, Tp. HCM Điện thoại: 028 5413 8347 Ngày 28/11/2022, QUỸ ĐẦU TƯ KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO … Read more

Thông báo về việc tăng vốn góp của Quỹ đầu tư Khởi nghiệp Sáng tạo ITI

ITI Fund

Tên quỹ: QŨY ĐẦU TƯ KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO ITI Công ty quản lý: CÔNG TY CỔ PHẦN 4M Địa chỉ: Tòa nhà M-Building, Số 09 Đường số 8, Khu A, ĐTM Nam Thành Phố, P. Tân Phú, Q.7, Tp. HCM Điện thoại: 028 5413 8347 Ngày 30/08/2022, QUỸ ĐẦU TƯ KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO … Read more

Thông báo thành lập Quỹ đầu tư Khởi nghiệp Sáng tạo ITI

ITI Fund

1. Tên Quỹ: Tên quỹ viết bằng tiếng Việt: QUỸ ĐẦU TƯ KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO ITI Tên quỹ viết bằng tiếng nước ngoài: ITI STARTUP INNOVATION INVESTMENT FUND Tên quỹ viết tắt: ITI FUND 2. Địa chỉ trụ sở chính: Toà Nhà M-Building, số 09 đường số 8, Khu A, Đô Thị Mới Nam … Read more