Thành phố của tương lai – Smart City, cơ hội vàng cho sự phát triển công nghệ và kinh doanh

ITI Fund - smart city

Ngày nay các đô thị luôn phấn đấu để “thông minh” hơn, đáp ứng nhu cầu giải quyết tổng hòa các vấn đề xã hội một cách tối ưu và nâng cấp cuộc sống. Với sự tiến bộ vượt bậc của các nền tảng công nghệ, Smart City mang đến cơ hội đầy hứa hẹn … Read more