Sức khỏe kỹ thuật số (Digital Health) – Lĩnh vực đầy hứa hẹn dành cho startups

ITI Fund - Digital Health

Theo các chuyên gia, tương lai của ngành chăm sóc sức khỏe sẽ không còn phụ thuộc vào các dịch vụ truyền thống. Thay vào đó, sức khỏe của con người sẽ được duy trì một cách hiệu quả và tích cực hơn nhờ vào sự kết hợp giữa khoa học, dữ liệu và công … Read more