Top 4 xu thế khởi nghiệp đáng chú ý năm 2022

ITI Fund_Quỹ đầu tư startup giai đoạn đầu

Các ý tưởng và lĩnh vực kinh doanh gì sẽ là xu hướng năm 2022? Mô hình khởi nghiệp độc đáo nào doanh nghiệp cần tham khảo ngay? Là những câu hỏi được đặt ra và được quan tâm nhiều nhất hiện tại. Các xu hướng khởi nghiệp năm 2020 và 2021 đã thay đổi … Read more

4 ngành nghề khởi nghiệp đáng chú ý tại việt nam 2022

iti fund_4 xu hướng khởi nghiệp năm 2022_healthtech

Các ý tưởng và lĩnh vực kinh doanh gì sẽ là xu hướng khởi nghiệp năm 2022? Mô hình khởi nghiệp độc đáo nào doanh nghiệp cần tham khảo ngay? Là những câu hỏi được đặt ra và được quan tâm nhiều nhất hiện tại. Các xu hướng khởi nghiệp năm 2020 và 2021 đã … Read more

Các ý tưởng khởi nghiệp độc đáo

Tư duy “out-of-the-box”, vượt qua khuôn khổ thông thường, là kỹ năng cần thiết trong môi trường có tính cạnh tranh cao như Startups. Nhiều doanh nghiệp chọn cách học hỏi thông minh – có nghĩa là biến tấu ý tưởng có sẵn cho phù hợp với thị trường ngách. Cũng có người tạo dựng … Read more