4 startup thời trang bền vững nổi bật tại Việt Nam

ITI Fund_Sustainable Fashion Startups_Dong Dong

Ngành công nghiệp thời trang chiếm 10% lượng khí carbon toàn cầu và gây ra ô nhiễm với lượng chất thải khổng lồ. Tại Mỹ, chỉ 15% hàng dệt may được tái chế, trong khi phần còn lại được đốt hoặc đưa đi chôn lấp…  Giờ đây, các thương hiệu không chỉ chú trọng đến … Read more