Startup và quản lý dữ liệu khách hàng

ITI FUND_STARTUP QUẢN LÝ DỮ LIỆU KHÁCH HÀNG

Công nghệ thông tin đang hiện diện trong hầu hết khía cạnh của cuộc sống, từ ứng dụng âm nhạc hiểu tâm trạng người dùng, đến bản đồ trực tuyến dự đoán lưu lượng giao thông để gợi ý khách hàng tuyến đường nhanh nhất. Có thể nói, lĩnh vực này đang tác động rất … Read more