Carbon Credit – Giải pháp chống lại biến đổi khí hậu và triển vọng phát triển tại Việt Nam

ITI Fund - Carbon credit

Đối mặt với cuộc khủng hoảng khí hậu, các quốc gia, tổ chức đang nỗ lực giảm thiểu lượng khí thải carbon và tìm kiếm cơ hội kinh doanh mới từ thị trường carbon credit. Đây là một thị trường đầy tiềm năng để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu, mang đến nhiều … Read more