Thông báo thành lập Quỹ đầu tư Khởi nghiệp Sáng tạo ITI

ITI Fund

1. Tên Quỹ: Tên quỹ viết bằng tiếng Việt: QUỸ ĐẦU TƯ KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO ITI Tên quỹ viết bằng tiếng nước ngoài: ITI STARTUP INNOVATION INVESTMENT FUND Tên quỹ viết tắt: ITI FUND 2. Địa chỉ trụ sở chính: Toà Nhà M-Building, số 09 đường số 8, Khu A, Đô Thị Mới Nam … Read more